Cena posamezne ure virtualne asistence je 25 EUR

Paketi in cene

Povečajte produktivnost in prihranite čas z našimi paketi, prilagojenimi vsaki potrebi.

10 ur na mesec

230€

8% popusta

Administrativne storitve

Digitalni marketing

Kontroling

20 ur na mesec

440€

12% popusta

Administrativne storitve

Digitalni marketing

Kontroling

30 ur na mesec

620€

17% popusta

Administrativne storitve

Digitalni marketing

Kontroling

50 ur na mesec

980€

22% popusta

Administrativne storitve

Digitalni marketing

Kontroling

* 10% neporabljenih ur v mesecu se lahko prenese v naslednji mesec

**  DDV ni obračunan na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV).

Ostale storitve se zaračunajo po dogovoru glede na obseg in zahtevnost dela.